All rakshaks and complaints list in Piprakothi Block


 ALL RAKSHAKS IN Piprakothi


SL.NoNameGenderActive FromIssues

1

SUNIL KUMAR

male

01-Apr-2020

1


 LIST OF ALL ISSUES

   Show


SL.NoCategoryDescriptionAdded On

1

मेडिकल सुविधा का अभाव

Purvi champaran ke pipra kothi block ke antargart navodya vidyalya me 150 bed ka aisokartin bana hai jisme safai ke nam par khilwar kiya gya hai nahi blich nahi sanitizer kiya gya hai jharu markar bed laga diya gya hai

03-Apr-2020Copyright Bihar Ke Rakshak 2020