All rakshaks and complaints list in BASOPATTI Block


 ALL RAKSHAKS IN BASOPATTI


SL.NoNameGenderActive FromIssues

1

Manish kumar

male

13-Apr-2020

0

2

Prabodh kumar

male

15-May-2020

0

3

Ram Prawesh

male

07-Apr-2020

0

4

Raman Kumar Sharma

male

07-Apr-2020

0

5

Raushan Sudhanshu

male

04-Apr-2020

0

6

Sanjay Kumar

0

05-May-2020

0

7

Sanjeev Kumar

male

06-Apr-2020

0

8

Sharvan Kumar kamat

male

08-Apr-2020

0

9

Suman Kumar jha

male

12-Apr-2020

0

10

Suman Kumar jha

male

12-Apr-2020

0

12

 LIST OF ALL ISSUES

   Show
Copyright Bihar Ke Rakshak 2020