All rakshaks and complaints list in KARAI PARSURAI Block


 ALL RAKSHAKS IN KARAI PARSURAI


SL.NoNameGenderActive FromIssues

1

Kumar achyut krishna

male

04-Apr-2020

1


 LIST OF ALL ISSUES

   Show


SL.NoCategoryDescriptionAdded On

1

भोजन की समस्या

Karai ke khuch jagho pe saman ki kalabazari ke Karan logo Ko khane me samaysa ho Rahi hai

04-Apr-2020Copyright Bihar Ke Rakshak 2020